讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

pk10在线计划网:谁都梦寐以求的毛主席“夺取天下的法宝”是啥?他是如何找到的?

来源:讲历史2018-07-02 09:20:50责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】◤原创声明:本文为原创,未经许可,禁止转载!不过欢迎大家转发到朋友圈~么么哒~中国革命波澜壮阔又是艰难、曲折,有人说,毛泽东之所以能在延安指挥千里之外的敌后战场…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com

 yuánchuàngshēngmíng:běnwénwéiyuánchuàng,wèijīng,jìnzhǐzhuǎnzǎi!

guòhuānyíngjiāzhuǎndàopéngyǒuquān~meme~

<rb>谁</rb><rt>shuí</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>梦</rb><rt>mèng</rt><rb>寐</rb><rt>mèi</rt><rb>以</rb><rt>yǐ</rt><rb>求</rb><rt>qiú</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>毛</rb><rt>máo</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>席</rb><rt>xí</rt><rb class=

 duótiānxiàdebǎo shìshá?shìzhǎodàode?">

zhōngguómìnglánzhuàngkuòyòushìjiānnán、 shé,yǒurénshuō,máodōngzhīsuǒnéngzàiyánānzhǐhuīqiānzhīwàidehòuzhànchǎng,使shǐkàngdòuzhēnghuǒ,bìngqiěshìbǎizhànbǎishèng,jiùshìshénxiānxiàfán,huòshìyǒutiānshénxiàngzhù。 shí,zhèzhīshì chuánshuōzhōngdechuánshuō 。 zhōngguógòngchǎndǎngrénquánshìshénlùnzhě,máodōngběnrénxìnguǐxìnshén。 ránér,zhōngguómìngdechénggōngyǒuyǒushímejiéjìng, duótiānxià yǒuyǒushá jué ?zhèshìshuídōuqiúxiǎngzhīdàode。 

xiǎnrán,jiéjìngyǒuyǒunánshuō, jué quèshíháishìyǒude。 fǒu,yòunéngbàiqiēzhōngwàiqiáng,huòtiānxià?!

duìzhèxiēwèn,háizhēnyǒushǎoréndāngmiànxiàngqiújiāoguò,érméiyǐnmán,qiěméitài,yīnwéishuōhuàdehuánjìng、 chǎngtóngduànduànzuòguòxiēwánzhěngdehuí。 

shí,zǎozài1939niánxiàjiùjiāngzhè jué gōngzhīzhòngle。 guò,shìjiào jué ,érshìchēngzhīwéi bǎo 。 

zhè jué huò bǎo dàoshìshímene?

1939

nián7yuè7,zhèngshìkàngzhànzhēngbàoliǎngzhōuniánniàn。 zhètiān,shìhuáběiliánxuézhèngshìchéngbìnghángkāixuédiǎnde。 xiàozhǎngchéng仿fǎngqǐngmáodōngqiánzuòbàogào。 jiùshìzhè,máodōngshǒugōngkāiledeshèng bǎo ,qiěháishì,yǒu sānbǎo 。 

máodōngláidàoyánqiáoérgōutiānzhǔjiāotáng西de广guǎngchǎngshí,cānjiākāixuédiǎndeqiānmíngshīshēngzǎoérzuò。 jìnhuìchǎng,dùnshíhuānshēng、 zhǎngshēngxiǎngchéngpiàn。 

chéng仿fǎngxiàozhǎngxuānkāixuédiǎnkāishǐhòu,máodōngjiùkāishǐwéishīshēngmenjiǎngyǎn。 

máodōngdeyǎnjiǎngshìjué,shìzuìyǐnrénde xiǎngshòu 。 xiǎoxiǎodeyánānchéngnèiwài,yúnzhezhǒngréncái。 guǎnshìláiběipíng、 shànghǎi、 nánjīngděngchéngshìdejiāoshòu、 zuòjiā、 xuéshēngděngzhīshífèn,huòshìláixiāoyānmàndekàngzhànchǎnglúnxiàndegōngnóngqúnzhònghuòzhànshì,háishìyánānchéngnèiwàidelǎoxiāngmen,guǎnyǒuwénhuàméiwénhuà,dōuhuāntīngmáodōngdeyǎnjiǎng。 

yīnwéimáodōngjiǎnghuàjǐnyǒuzheshēndezhànzhēng、 jīng、 wénhuànǎizhìrénshēngdezhé,zhǐdǎorénmendehángdòngfāngxiàng,érqiětōngdǒng,shēngdòngyǒu,shádōuxiǎng,dāndāntīngzhe,jiùshìzhǒngnándexiǎngshòu。 

shíhuáběiliánjīngdǎngzhōngyāngjuédìngzhǔnbèiqiāndàohòugēnbànxiào,chū。 máodōngjiǎnghuàdezhǔyàonèiróng,zhǔyàoshìhàozhàojiā shēnhòu,dòngyuánqúnzhòng,jiānchíkàngzhàndào 。 jiǎngyǎnshí,huānbiānjiǎngbiānzǒudòng,biānzuòshǒushì。 shīshēngmenpíngshēngjìngtīngzhedeměihuà。 

<rb>谁</rb><rt>shuí</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>梦</rb><rt>mèng</rt><rb>寐</rb><rt>mèi</rt><rb>以</rb><rt>yǐ</rt><rb>求</rb><rt>qiú</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>毛</rb><rt>máo</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>席</rb><rt>xí</rt><rb class=

 duótiānxiàdebǎo shìshá?shìzhǎodàode?">

tándàoliánhòushí,yǐnyòngdiǎnxiǎoshuō fēngshényǎn deshìshuō: dāngniánjiāngxiàkūnlúnshān,yuánshǐtiānzūnzènglexìnghuáng、 xiàngshénbiānsānyàngbǎo。 xiànzàimenchūshàngqián线xiàn,zèngmensānyàngbǎo,zhèjiùshì:tǒngzhàn线xiàn、 yóuzhànzhēng、 mìngtuánjié。  

jiēzhe,shēngshuō: tóngzhìmen!menchūdàoqiánfānggōngzuò,yàokùnnán,fán。  

 mìnggōngzuòjiùshìjiānnánérfándegōngzuò。 menyàoběnguózhǔ,yòuyàohànjiān,yòuyàotóngfǎngòngwánpàizuòdòuzhēng,menkànduōfánya! shāowēitíngdùnxiàhòu,zhūnzhūndīngzhǔjiā: mendàoqiánfānggōngzuò,yàoyǒuyuǎndeyǎnguāng,dànyàozhēngmínjiěfàng,érqiěyàozhēngshèhuìjiěfàng! 

zhèyǎnjiǎngdezhǔzhǐ,zhǔyàoshìshīshēngmendàoqiánfāng,dàohòu,wéizhēngzhōngguómìngkàngzhàndeshèngérdòuzhēng,dànmáodōnggōngkāile sānyàngbǎo , tǒngzhàn线xiàn、 yóuzhànzhēng、 mìngtuánjié yuánshǐtiānzūndexìnghuáng、 xiàngshénbiānxiàng,zuòwéisònggěishīshēngmende sānyàngbǎo 。 shí, sānyàngbǎo shìzuìjìnkǎo、 zǒngjiézhōngguómìngdòuzhēngjīngyànjiāoxùnshírènwéizuìzhòngyàodedōng西,shìshèngdejué。 

yuèhòu,dǎngzhōngjuédìngzhǔbànfènquánguóxìngdǎngnèilùnkān   gòngchǎndǎngrén ,jiāqiángdǎngdelùnjiànshègōngzuò。 gāikānyóuzhāngwéntiān、 dèng、 chūnděngchéngbiānwěihuì,zhāngwéntiānrènzhǔbiān,wéihànwéibiānzhǔrèn,táojìn、 hóngwéibiān。 zàichuàngkānqián,zhāngwéntiānqǐngmáodōngxiěpiānkān,bìngxiěkānmíng。 

máodōngyīngyǔnle。 

chéngdānxiězuòkānderènhòu,yīnwéibáitiāngōngzuò,zhīnéngwǎnshàngxiě。 dànxiělái,jiùtiānxiū,yóuquánshénguànzhù,tiānlěngdeshíhòu,zhuōxiàdetànhuǒpénchángchángkǎomiánxié、 jiǎo。 zhíbāndejǐngwèiyuánměidàoyáodòngsòngshuǐ、 tiānhuǒ,dōuyàokànkàn,xǐng。 

<rb>谁</rb><rt>shuí</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>梦</rb><rt>mèng</rt><rb>寐</rb><rt>mèi</rt><rb>以</rb><rt>yǐ</rt><rb>求</rb><rt>qiú</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>毛</rb><rt>máo</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>席</rb><rt>xí</rt><rb class=

 duótiānxiàdebǎo shìshá?shìzhǎodàode?">

10yuè4, <gòngchǎndǎngrén>kān wénzhōngxiěchéngle。 zhōng,máodōngtǒngzǒngjiélejiàndǎngláidǎngdejiànshèdeshǐjīngyàn,chǎnshùledǎngdejiànshèdezhǐdǎoxiǎng,qiángdiàodǎngdejiànshèshìxiàng wěidegōngchéng ,bìngqiěchū jiànquánguófànwéide、 广guǎngqúnzhòngxìngde、 xiǎngshàngzhèngzhìshàngzhīshàngwánquángǒngdeěrshíwéihuàdezhōngguógòngchǎndǎng 。 zàizǒngjiézhōngguómìngliǎngshèngliǎngshībàidejīngyànjiāoxùn,jiēshìzhōngguómìngzhǎndeguānguī,lùnshùxīnmínzhǔzhǔlùnshí, sānbǎo dexiǎngzuòlejìndehuī,jiāngdāngchūzèngsònghuáběiliánshīshēngde sānbǎo zhōngde yóuzhànzhēng gǎiwéi zhuāngdòuzhēng ,jiāng mìngtuánjié gǎiwéi dǎngdejiànshè ,bìngzhèngshìquèdìngwéidǎngde sānbǎo ,bìngqiězhǐchū: tǒngzhàn线xiàn,zhuāngdòuzhēng,dǎngdejiànshè,shìzhōngguógòngchǎndǎngzàizhōngguómìngzhōngzhànshèngréndesānbǎo,sānzhǔyàobǎo。 zhèshìzhōngguógòngchǎndǎngdewěichéng,shìzhōngguómìngdewěichéng。  tóngshí,zhǐchūshuō: sānbǎo zhōngdexīnshìdǎngdejiànshè。 zhōngguórénmínsuǒnénggòuzhànshèngqiángderén,tuīfānguózhǔ、 fēngjiànzhǔguānliáoběnzhǔdefǎndòngtǒngzhì,yíngmìngdeshèng,běnshìkàoletǒngzhàn线xiànzhuāngdòuzhēngzhèliǎng, érdǎngdezhī,shìzhǎngtǒngzhàn线xiànzhuāngdòuzhēngzhèliǎngshíhángduìchōngfēngxiànzhèndeyīngyǒngzhànshì。  

zuìhòu,máodōngshuō:zhèngquèchùzhèsānwèn,jiùděngzhèngquèlǐngdǎolequánzhōngguómìng  shìshuō, tǒngzhàn线xiàn,zhuāngdòuzhēng,dǎngdejiànshè shìzhōngguógòngchǎndǎngzhànshèngrénde sānbǎo ,shìduóshèngde bǎo   zhèjiùshìmáodōngdeshèngjué。 

10

yuè20, gòngchǎndǎngrén zhèngshìchuàngkān,máodōngdekānwénzhāngbiǎo,de shèngbǎo rángōngzhītiānxià。 

jīngguòzhěngzhěng10niánshíjiān,máodōngzhōngguógòngchǎndǎngrénzhezhèsānjiàn bǎo lezhōngguómìngdeshèng,jiànlezhǎnxīnderénmíngòngguó。 deshèngjuégèngshìyǐnrénzhùle。 

1964

nián8yuè29,máodōngzàihuìjiàněrjiāodàibiǎotuánshí,wèituányuánrěnzhùwèndào: nínsuǒzhèyàngwěideshìshíme?nínliàngdeyuánquánshìshíme?qǐnggàomen,便biànràngmenduōshǎoxuédiǎn。  

 méiyǒushímewěi,jiùshìcónglǎobǎixìngxuélediǎnzhīshíér。 suīránmenxuélediǎnzhǔ,dànshìdānyǒuzhǔháiháng。 yàocóngzhōngguódediǎnshìshíláiyánjiūzhōngguówèn。  máodōngtǎnránxiànggào。 

jiēzhe,yòushuō, liàngdeyuánquánshìrénmínqúnzhòng。 fǎnyìngrénmínqúnzhòngdeyàoqiú,háng。 yàozàirénmínqúnzhòngxuézhīshí,zhìdìngzhèng,ránhòuzàijiāorénmínqúnzhòng。  

lièzhǔzhōngguódiǎnxiàngjié,cónglǎobǎixìngxué,zhèjiùshìmáodōngde wěi  liàngyuánquán 。 

niánzhīhòu,1965nián7yuè26,máodōnghuìjiàngāngcónghǎiwàiguīláideyuánguómíndǎngdàizǒngtǒngzōngrénrén。 jiējiànshí,deshūchéngyuǎnzuòpéi。 tánhuàzhōng,chéngyuǎnshuō:měiguózǒngtǒngkěnzàibàngōngzhuōshàngbǎizhe máodōngxuǎn ,yǐngxiǎngsuǒ,zhìměiguóréndōuxuémáodōngxiǎng,yǒuwèiránchéngfēngzhīshì
guómíndǎngréncéngduìchéngyuǎnshuō,yòngmáodōngxiǎngbànshì,bìngmáodōngxiǎnggàikuòchéngliǎnghuà: diàochágòujué,tiáojiànbèihángdòng。  

máodōngtīnglexiàole,ránwènchéngyuǎndào: zhīdàokàoshímechīfànma? 

 zhīdào。  chéngyuǎnmángránzhīsuǒ。 

 shìkàozǒngjiéjīngyànchīfànde。  máodōnggàoshuō: qiánmenrénmínjiěfàngjun1zhàng,zàiměizhànhòu,zǒngláizǒngjié,guòzhèngfǎnliǎngfāngmiàndejīngyàn。 yángyōudiǎn,quēdiǎn,ránhòuqīngzhuāngshàngzhèn,qiánjìn,cóngshèngzǒuxiànglìngshèng,zhōngjiànlezhōnghuárénmíngòngguó。  

máodōngdeliǎngtánhuàdàochūleshēngdechénggōng:shànzǒngjiéjīngyàn,zhōngqúnzhòngzhìhuì。 zhèngshìyīnwéishànzǒngjié,zàiyánānshíjiùzhǎngleduózhōngguómìngshèngde sānbǎo ,suǒsuǒxiàng,zuìzhōngduóletiānxià。 

<rb>谁</rb><rt>shuí</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>梦</rb><rt>mèng</rt><rb>寐</rb><rt>mèi</rt><rb>以</rb><rt>yǐ</rt><rb>求</rb><rt>qiú</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>毛</rb><rt>máo</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>席</rb><rt>xí</rt><rb class=

 duótiānxiàdebǎo shìshá?shìzhǎodàode?">

<rb>谁</rb><rt>shuí</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>梦</rb><rt>mèng</rt><rb>寐</rb><rt>mèi</rt><rb>以</rb><rt>yǐ</rt><rb>求</rb><rt>qiú</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>毛</rb><rt>máo</rt><rb>主</rb><rt>zhǔ</rt><rb>席</rb><rt>xí</rt><rb class=

 duótiānxiàdebǎo shìshá?shìzhǎodàode?">

(

qiǎnguā、 chuányuè、 xiùwǎng、 360doc、 xīnwéntóutiáo、 kànkànděngjiǎmàowěilièwǎngzhànqīnquánzhuǎnzǎi)

(

huāndewénzhāng,jiùqǐngdiǎn zhuǎn  dìngyuè )

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

揭秘三国时代的最重要的冷兵器

剑,在我国兵器史上被誉为“百兵之君”,自出现经历了漫长的演变过程。商周时期的青铜剑应是我国古代剑的鼻祖。到了战国时期,青...详情>>

211| 431| 282| 757| 244| 477| 617| 773| 141| 190|