讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

北京pk10模拟开奖结果:袁天罡帮李世民断龙脉:阆中究竟隐藏什么秘密?

来源:讲历史2018-06-26 09:17:53责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】阆中,相信很多人都知道是三国张飞属地,也是张飞遇害的地方,但最吸引蜗牛的,却是另一位风水大师——埋葬之地,他在《西游记》原著中专门被提及,而阆中也隐藏着他诸多秘…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com

lángzhōng,xiàngxìnhěnduōréndōuzhīdàoshìsānguózhāngfēishǔ,shìzhāngfēihàidefāng,dànzuìyǐnniúde,quèshìlìngwèifēngshuǐshī  máizàngzhī,zài 西yóu yuánzhezhōngzhuānménbèi,érlángzhōngyǐncángzhezhūduō。 

tángsēngwéishímejīng?xiàngxìnhěnduōréndōuzhīdào,shìláiyàojiāodōngjìn。 dànshì,dāngshídenánshànzhōu(jiùshìtángcháoguó)mínquèduìjiāotàixìnrèn,liúhángdeshìběndàojiāo。 xiǎngrànggǎixìnjiāo,bìngpàirénshàng西tiānjīng,jiǎndāndēngtiānháinán。 zěnmebàn?qínzéixiānqínwáng!shè,shìmíntàojìn!guówángdōuxìnle,shìqíngjiùhǎobànle。 shìmíngshénrénshǎnliàngdēngchǎng。 shuí?dāngcháoqīntiānjiāntáizhèngxiānshēngyuántiāngāngdeshūyuánshǒuchéng、 zhǎngānjiētóudezhemíngshénsuàn。 yuánzheshìzhèyàngmiáoshùde:néngzhītiān,shànxiǎoguǐshénqíng。 ānpáidìng,mǎnxīngchénlièqīng。 zhēnwèiláishì,guòshì,guānyuèjìng
jiāxìng,jiābài,jiànruòshénmíng。 zhīxiōngdìng,duànyánshēng。 kāitánfēngxùn,xiàguǐshénjīng。 

 qīntiānjiān shìshímeguān?xiàngdāngxiànzàidetiānwéntáitáizhǎng。 zuòwéitiānwéntáitáiyuántiāngāngdeshū,shìshàngjiēzhèngsuànmìngqián,érshìláizhōngdezhǔjiǎozhī。 debànshì,ràngmíngrénměitiāndàojīng,fēngshōu,cóngérjīnglóngwáng。 dānxīnxiābèijìndejīnglóngwángguǒránànzhù,shàngjiēxìngshīwéizuì,bìngle,yuēshìmíngtiānshíxià,xiàduōshǎo。 yuánshǒuchéngháoyóubàolechuànshù。 jīnglóngwángxiǎng,xiàxià、 xiàduōshǎoháishìshuōlesuàn,shūdìngle。 zhīhuídàojiā,shèngzhǐdào,jìngránsuànmìngxiānshēngshuōdefènháochà。 qiúyíngdejīnglóngwángfànle,yǒugǎidònglexiàshù。 èrtiān,xìngchōngchōngzhǎosuànmìngxiānshēngsuànzhàngshí,rénjiāquèshēnglěngxiào: xiāntānshìxiǎo,kǒngyǒurényàozàiguǎlóngtáiāidāo! jīnglóngwángzhècáizhīdàoshàngdāngle,xiàngyuánshǒuchéngqiújiù。 yuánshǒuchénggào,jiùle,zhǎozhǎoshìmín,shǒuxiàchénwèizhēngshìhángxíngrén。 lǐngdǎopànlefànrénxíng,zhǎolǐngdǎogǎipàn,quèzhǎoguìshǒudāoxiàliúrén,néngma?dànjīnglóngwánghūnletóu,méixiǎngshìfǒushìsuànmìngxiānshēngdeyīnmóu,guǒránzhǎoleshìmín。 shìmínméixiǎngzhèshìbèihòuyuányīn,mǎnkǒuyīnglexiàlái。 

<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>罡</rb><rt>gāng</rt><rb>帮</rb><rt>bāng</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>断</rb><rt>duàn</rt><rb>龙</rb><rt>lóng</rt><rb>脉</rb><rt>mò</rt>:<rb>阆</rb><rt>láng</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>究</rb><rt>jiū</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>隐</rb><rt>yǐn</rt><rb>藏</rb><rt>cáng</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>密</rb><rt>mì</rt>?

zuìzhōngdejiéjiādōuzhīdàole:wèizhēngfèngzhīmìngmèngzhōngzhǎnlelóngwáng,lóngwángzhuǎnérxiàngtángwángsuǒmìng,dǎozhìshìmínháihún,nàiqiáoèguǐlán,cóngérjuédìngpàiqiǎngāosēngqiánwǎng西tiānjīng,guózhàokāishuǐhuìānwánglíng。 yòngjīnxīngdehuàláishuō:wánměi!

shǐshàngméiyǒuyuánshǒuchéng,yuántiāngāngquèshìzhēnshícúnzàide。 shìtángcháokāiguójun1shīzhī,shìzuìshèngmíngdefēngshuǐshītiānwénxuéjiā。 yǒuniányuántiāngāngguāntiānxiàng,xiàn西nánqiānzhīwàiyǒuwáng,便biànbàogàotángtàizōngshìmín,shìmínjīng,mìngyuántiāngāngdào西nánshíchákàn。 dàolechuānlángzhōnghòu,kànjiànxiǎopánlóngshānliǎngtiáojiāolóngpánràochénghòu,xíngchénglóngfèngzhīshì,shì便biànmìngrénjiāngxiǎopánlóngshānjiéfènkǎnduànlóng。 shuōdāngshíshíbèizáoshí,yánshíshàng shuǐliúxuè (jīntiān,lángzhōngránliúyǒu shān de)hòulái,lángzhōngréncáibèichū,quèméiyǒuchūguòtiān,shuōjiùyuántiāngāngyǒuguān。 yuántiāngānglelángzhōngdewáng,zhīshìyīnwéikuìjiù,háishìàishànglelángzhōngdeshānshānshuǐshuǐ,shìjuédìngzàizhèyǐn。 gēnfēngshuǐxuéshuō,zàiyuánchéngdechǔshàngzhòngxīnguīhuájiànshèlelángzhōngchéng,使shǐzhīchéngwéidejiǔhéngjiǔzòngde。 

wài,háilìngwèitiānwénshīchúnfēngxiěleběnzhènjīngzhōngwàideshū   tuībèi 。 

zhè tuībèi míngchēngshìzěnmeláidene?wéimeduōrényánjiū,yòubèilièwéijìnshū?guǎnzhǎnggàomen:qiānsānbǎiduōniánqián,shìmínyǒutiānxiǎng,ràngtángchúnfēngyuántiāngāngtuīsuàntángguóyùn。 liǎngrén便biànbèikàobèidegànkāile,réntuīqiánshì(tiānxíngchénglái),réntuīhòushì(tánghòuzhōngguóshì),tuīshìhuàxiàng,xiěchènyán。 zhīchúnfēngtuīsuànshàngleyǐn,shōu,jìngtuīsuàndàotánghòuzhōngguó2000duōniándemìngyùn,zhídàoyuántiāngāngtuīdebèi,shuōdào: tiānzàixiè,háishìhuíxiūba!  tuībèi yīnmíng。  tuībèi yīnchénggōngyánletiānduóquán、 tàipíngtiānguó、 huǒshāoyuánmíngyuánhòushìduōshì,使shǐcháodàidetǒngzhìzhěxīnjīng,zhíbèilièwéijìnshū。 jīntiānmencóngwǎngshàngkàndàodetuībèi,shìqīngqiánlóngniánjiānderénjīnshèngtànpíngdebǎnběn,yuánběnxiànréngbǎocúntáiběigōngyuàn。 yuántiāngāng、 chúnfēnghòu,xiàngmáizàilángzhōng,hòurénwéiniànmen,xiūjiànletiāngōngyuàn。 liǎngwèishīhòujun1xuǎnzàilángzhōngānzàng,shuōmínglángzhōngfēngshuǐdequèbān。 

<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>罡</rb><rt>gāng</rt><rb>帮</rb><rt>bāng</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>断</rb><rt>duàn</rt><rb>龙</rb><rt>lóng</rt><rb>脉</rb><rt>mò</rt>:<rb>阆</rb><rt>láng</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>究</rb><rt>jiū</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>隐</rb><rt>yǐn</rt><rb>藏</rb><rt>cáng</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>密</rb><rt>mì</rt>?

 • lányuèchuán
 • měipéiwán
 • xuèchuán
 • tàozhuāngzèngsòng

xiàngguānyuètuījiàn:

xiàngguānzhuān:西yóu

gèngduō

kànguòběnwénderénháikànguò
 • · yuántiāngāngbāngshìmínduànlóng:lángzhōngjiūjìngyǐncángshíme?
 • · chúnfēngshìyuántiāngāngdebìngyuántiāngāngtuīsuànguóyùnxiěchūshū!
 • · liúwēnyuántiāngānggènghàizhīwángcháoqiānbǎiniánmìngyùn!
 • · yuántiāngāngkàndàoyòuniándetiānshuōlehuàgèngshìshén!
 • · yuántiāngāngwéijiànleyòuniándetiānshùnjiānliǎnxiàshàbái?
 • · dàizuìniúyánjiāsuànmìngshīyuántiāngāngdōusuànzhǔnguòxiēshì?
 • · shǐshàngxiērén:yuántiāngāngcénggěiqiǎngbǎozhōngdetiānsuànmìng
 • · yuántiāngāngshìshuí?yuántiāngāngshìyántiānyàodānghuángde
 • · jiē:yuántiāngāngyántiānyàodānghuángtiānmìngdìng?
 • · tángcháoshénsuànyuántiāngāngjiǎnjièyuántiāngāngzěnmede

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

被宋徽宗抓去“采阴补阳”的一万少女藏在哪

岳飞的大名,在我国可谓家喻户晓、妇孺皆知,因为他是我们的民族英雄,他誓死也要坚决抗击金兵、收复失地的英雄事迹,赢得一代又...详情>>

537| 832| 199| 666| 209| 446| 170| 290| 842| 880|