讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

彩票北京pk10预测软件下载:古代的梁山好汉为什么都好酒不好色?

来源:讲历史2018-06-30 12:09:30责编:Ad?a人气:
字号:小号|大号
【内容导读】古语云:酒是穿肠毒药,色是刮骨钢刀。然而《水浒传》中梁山泊的好汉们却好酒不好色,宁愿一天到晚大碗去喝“穿肠毒药”,也不愿近“刮骨钢刀”半步??梢运岛镁撇缓蒙?,既…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com

yún:jiǔshì穿chuānchángyào,shìguāgāngdāo。 ránér shuǐchuán zhōngliángshāndehǎohànmenquèhǎojiǔhǎo,níngyuàntiāndàowǎnwǎn 穿chuānchángyào ,yuànjìn guāgāngdāo bàn。 shuōhǎojiǔhǎo,shìshuǐyīngxióngde,shìliángshānhǎohànde yōuliáng chuántǒng。 

<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>梁</rb><rt>liáng</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>酒</rb><rt>jiǔ</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt>?

wǎngluòpèi

xiānshuōhǎojiǔ。 liángshānhǎohànhǎojiǔ,jìngránhǎodàojiǔshíbìngyòngjiǔbēide。 menwǎnjiǔkuàichīròu,érqiězhīyàoduānwǎnlái,便biànzuìfāngxiū。 tōngguān shuǐchuán bǎièrshíhuí,liángshānhǎohànyīnjiǔshēngshìjiùyàozhàndàosānfènzhīshàng, zhìshēnnàotáishān , bàotóubáitáng , xúnyánglóusòngjiāngyínfǎnshī děngděngzhāngjiēmiáoxiědeshìyīnjiǔérshēngchūduōshìduāndeshì。 érzhíyán zuì deyǒuliùhuízhīduō, xiǎowángzuìsuǒjīnzhàng , chìguǐzuìlíngguān殿diàn , sōngzuìjiǎngménshén děngděng。 jiàn,yángyángbǎiwànyánde shuǐchuán ,hángjiānyángzhenóngnóngdejiǔ。 

liángshāndedebǎidānjiāng,yàoshuōjiǔtiáohǎohàn,dāngshǔhángzhěsōngèrláng。 kàn,sōngzàijiā sānwǎnguògǎng jiǔdiàn,jìngránkǒuleshíwǎnshāojiǔ。 gèngwéishéndeshì,jìngránpíngjièzhèjiǔzàijǐngyánggǎngyòngquántóuletiáoguāntōngduōdemíngjiào diàojīngbáiéchóng delǎo。 dāngrán,sōngjǐnnéngjiǔzuì,érqiějiǔzuìzhīhòu,háinéngrén,zuìsòngjiāng、 zuìjiǎngménshén、 zuìkǒngliàng。 

zhìshēnshìjiǔdegāoshǒu,便biànzuòleshàng,wàngwǎnjiǔ
érqiěměijiǔ,lànzuì。 zàitáishānjiǔnàoshìshí,dàntānleshānshàngdetíng,dǎoleshānméndejīngāng,háinàosēngtáng,kǒushāngshíshùrén。 háiyǒuhēixuánfēngkuí,yīngshǔjiǔnéngshǒuzhīliè。 měixiàshān,sòngjiāngrányàojiāodài chījiǔ ,dànkuízǒngshìyīnjiǔchuǎnghuò,jiāogǎi。 wéide duāndechījiǔ ,shìyīnwéihuíjiāyàobānqīnshàngshān。 shuízhīhòuláixìngshēnwáng,kuíshàngzàicáotàigōngjiā mǐngdǐngzuì,jiǎozhù 


liángshānhǎohànjǐnwǎnjiǔ,érqiějiǔzuòwéijiédàoshēngcáidegōng,jǐnyòngleliǎngtǒngduìleménghànyàotōngdebáijiǔ,jiùhuànláileyòngshíliàngtàipíngchēzhuāngzǎidejiàzhíliánchéngdeshēngchéngāng。 

<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>梁</rb><rt>liáng</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>酒</rb><rt>jiǔ</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt>?

wǎngluòpèi

zài shuǐchuán zhōng, zuìjiǔ jīngchéngwéihuàrénxìngtuīdòngqíngjiēzhǎndezhòngyàoshǒuduàn。 hǎojiǔjǐnhuìjiǎnsǔnliángshānhǎohàndexíngxiàng,háinéngwéimenzēngtiānshēnyīngxióngdeháo。 sōngzàizuìjiǎngménshénzhīqiánduìshīēnshuō: zuìleméiběnshì,quèshìméijiǔméiběnshì。 dàifènjiǔ,便biànyǒufènběnshì
fènjiǔ,fènběnshì。 ruòchīleshífènjiǔ,zhèzhīcóngérlái。 ruòshìjiǔzuìhòuledǎn,jǐngyánggāngshàngzhèzhīchóng?lànzuìle,hǎoxiàshǒu,yòuyǒu,yòuyǒushì。  hòuláiguǒránjiǎngménshénluòhuāliúshuǐ,bàotóushǔcuàn。 zhìshēnzàinàotáohuācūnshí,céngshuō: jiāyǒufènjiǔ,zhīyǒufènběnshìshífènjiǔ,便biànyǒushífènde! guǒrán,zhìshēndedùnquántóu,zhíxiǎowángzhōutōngkǒuxīn。 

shí,jiǔxiěrénzàidàixiáshìzhōngyǒubiànxìng,értóngdejiǔfāngshìdebiéchūtóngderén。 duìxiǎorénláishuō,jiǔshìdeméirén,西ménqìngyòngjiǔguànzuìpānjīnliánhuànláideshìshǎngtānhuān,shàngpéihǎishìkàoduànquànjiǔyínglepānqiǎoyúndetóngchuánggòngzhěn
érduìliángshānhǎohànláishuō,jiǔshìzhuàngdǎndeliángyào,zhīyǒuwǎnjiǔ,cáinéngzhāngxiǎnyīngxióngběn,cáinéngbiàntiānxiàshǒu。 

zàishuōhǎo,shuōhǎoshìliángshānhǎohàndegòngtóngzhēng,shàngzhìzuòshàngliángshānjiāodesòngjiāng,xiàzhìzhàidexiǎotóulǐng,dōucóngrǎnzhǐwéiróng。 

duìsòngjiāng, shuǐchuán fǎnqiángdiào zhèsòngjiāngshìhǎohàn,zhèwéiniàn 
zhìtiānwángcháogàishì, zuìàiqiāng使shǐbàng,shēnqiángzhuàng,shì,zhōngzhīshìáojīn línjun4shì píngzhīáo,qīn 。 

érduìhángzhěsōng, shuǐchuán gèngshìyòngliàngpiānláimiáoxiěhǎodeyīngxióngběn。 miànduìpānjīnliándexiàngtiāodòu,fǎnyīngshì zhēngyǎnláidào: èrshìdǐngtiānqín齿chǐdàinánhàn,shìděngbàihuàifēngméirénlúndezhūgǒu,sǎosǎoxiūyàozhèbānshíliánchǐ。   zàipānqiǎoyúnměimiànqián,pīnmìngsānlángshíxiùshìlǐnrán: fānjiànniángchángchángdezhīduìshuōxiēfēnghuà,zhīqīnsǎosǎobānxiàngdài 、  xiōngsuīshìcáixiǎorén,quèshìdǐngtiāndehǎohàn,kěnzuòzhèděngzhīshì。  


zàiliángshānhǎohànkànlái,yīngxióngdān,便biàn shìhǎohàndegōudāng !kàndàoǎijiǎowángyīngyǒuhǎodemiáotóu,sòngjiāng便biànjiāoshuō: dànfánhǎohàn,fànle liūsuǐ sānde,hǎoshēngrénchǐxiào。  jiàn,liángshānhǎohàndāndehángwéi,kànzuòshìchǐbān。 

<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>梁</rb><rt>liáng</rt><rb>山</rb><rt>shān</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>酒</rb><rt>jiǔ</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt>?

wǎngluòpèi

liángshānbǎilíngtiáohǎohàn,yǒubǎilíngnánrén,zhīyǒusānrén,dōucéngjiéhūn,hǎo。 érzuìyǒuyīngxiónggàidehuāshàngzhìshēn、 hēixuánfēngkuí、 hángzhěsōng、 qīngmiànshòuyángzhìruǎnjiāsānxióngděngrén,cóngláijiùcéngbiǎoxiànchūduìdexìng。 

hēixuánfēngkuí,duìrénquánqíng,quánjiěfēngyuèzhīqíng。 yǒukuígēnsòngjiāngděngrénzàitíngjiǔguǎnjiǔ, bīng,fěnmiànxiōng deèrjiāoniángláidàogēnqián, dàowàn,liàngkāihóuyīn便biànchàng。 kuízhèngdàiyàomàinòngxiōngzhōngduōháojiédeshì,quèbèichàngláijiǎo,sānqiědōutīngchàng,duànledehuàtóu。 kuícóngxīnshàng,èxiàngdǎnbiānshēng,tiàoshēnláiliǎngzhǐtóuniángétóushàngdiǎn,jiàoshēng,rándǎo。  kuíduìrénnéngxiàlezhòngshǒu,chēngzhīwéiliángshānhǎohàndefēngfàn。 liángshānhǎodehǎohànjiùzhīyǒuǎijiǎowángyīngxiǎowángzhōutōngliǎngrénle,wángyīngshíchángzāodàolesòngjiāngdejiāo,érzhōutōngcéngbèizhìshēnquánjiǎo,dùnhǎo。 

liángshāndehǎohànhǎo,cóngmendejiāshìshàngfǎnyìngchūlái。 liángshāndeèrtiáohǎohànjun4píngshízhīáo,qīn,lěngluòlederén,dǎozhìderéngēnguǎnjiāàngōulián
bìngguānsuǒyángxióngshì,píngshíduìpānqiǎoyúnguānxīn,zuìzhōngdǎozhìledehóngxìngchūqiáng,gēnshànghǎoshàngle。 

liángshānhǎohànhǎojiǔhǎo,fǎnyìngle shuǐchuán dezuòzhěshēnshòuhànjiāchuántǒngdàoguānniànyǐngxiǎng,hǎojiǔkànzuòshìyīngxióngběn,jiāng
érhǎokànzuòxiǎorénhángjìng,qínshòuhángwéi。 liángshānhǎohànsuīránbèizàoyǒuxuèyǒuròu,shēng,dànzǒngdekànlái,zàiliángshānzhèjiātíngzhōng,duōlexiēxuè,shǎolexiēwēnqíngduōlefèngāngqiáng,shǎolefènxié,zhènéngshuōshìzhǒnghàn。 

 • 揭秘:水浒传中的柴进为何最看不起梁山好汉?

  高廉的小舅子殷天锡欺负柴进的叔叔,李逵见了,大怒,说道:我要替你砍了这个鸟人!柴进听了,却嘲笑道:别乱杀人,“这里是禁城之内,怎比你小寨里横行?”你看,无数江湖好汉们心中向往的圣地梁山,在柴大官人的眼详情>>

  2015-07-31 14:52:46
 • 若宋江暴毙 能担任梁山的接班人为何是鲁智深?

  天有不测风云,设想一下如果梁山上突然溜来一个高丽或者女真暴徒,枪击了宋老大,那么,王伦,晁盖,宋江之后,谁会成为梁山第四代的带头大哥呢?或可提出卢俊义,柴进,林冲,武松等种种人选,武艺,威望,详情>>

  2018-06-20 10:28:41
 • 北宋浪子宰相李邦彦是谁 李邦彦的外号j叫什么

  李邦彦是宋朝末年的官员,被后人称为是“浪子宰相”。李邦彦长相俊美,擅长工笔,官至尚书左丞,但却也是北宋灭亡直接因素之一。李邦彦蹴鞠李邦彦的父亲原本就是个银匠,但是李邦彦却从小读详情>>

  2018-05-20 07:50:46
 • 历史真相:靖康之耻罪魁祸首王安石

  靖康之难,一个极其富强的宋王朝,突然崩盘,绝大多数人尚未来得及反应,就已经迅速跌落至谷底。这其中既有一些客观原因,但更多的是人为因素造成,靖康之难到底是谁造成的祸害,这个话题在南宋以后一直都很热门。汉详情>>

  2018-04-24 14:37:31
 • 哪个朝代是士大夫的“享乐园”

  “士大夫”出现于战国,他们是知识分子与官僚相结合的产物,是两者的胶着体,并由此形成了一个特殊士大夫阶层,即专门为做官而读书考试的知识分子阶层。&详情>>

  2018-04-20 09:35:21
 • 解密:北宋名臣王安石为何刁难苏东坡?

  冯梦龙《警世通言》中,有一篇《王安石三难苏学士》,说的是王安石教训苏东坡的几个故事,其中有一则这样的:有一天,苏东坡去看望宰相王安石。结果,王安石出去了,苏东坡在王安石书桌上看到一首咏菊诗的诗详情>>

  2018-04-16 09:20:40
 • 梁山最神秘的高手公孙胜:为何悄然隐退

  水浒传公孙胜是著名的小说人物,人称”入云龙“。公孙胜并不是最早加入梁山的人,但他后来居上,凭借常人难有的本事成为第四号人物,在宋江手下担任机密军师,为梁山立下不少汗马功劳。公孙详情>>

  2018-04-13 15:38:18
 • 耶律燕的师叔是谁?耶律燕的师叔傻姑个人简介

  傻姑是后天傻的,原著中说是曲灵风的女儿,在曲灵风死后,受刺激变傻,多年以后,让师公黄药师带回桃花岛,悉心照料,练就一身武功。傻姑被黄药师收留后,黄药师传其武功,虽因父亲之死而疯疯癫癫,但详情>>

  2018-04-12 09:15:25
 • 狄青的老婆是谁 史上北宋名将狄青娶了谁当老婆

  狄青是位智勇双全的北宋名将,他在战场上威风凛凛,所向披靡的英勇气概让西夏军十分忌惮。都说,一个成功男人的背后总离不开一位支持他的女性。那么,狄青的老婆会是谁呢?在《宋史》中,关于狄青的老婆相关资料详情>>

  2018-04-05 09:23:35

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

广东清远奇特的生日习俗

“过生日”在广东很多地方亦称“做生日”,为寿诞风俗,即庆贺诞生日。翻开史籍,可以得知在魏晋南北朝之前,中国还找不到“过生...详情>>

133| 551| 873| 425| 581| 317| 864| 282| 233| 138|