讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

北京赛车pk10彩票稳赢技巧:尚武 | 以色列的反恐作战:揭秘1968年特种部队的机场轰炸事件

来源:讲历史2018-06-27 10:16:19责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】文 | 周明 李巍摘自《大卫之剑:以色列特种部队》,上海社会科学院出版社2015年10月,已获出版社授权1968年7月23日,巴解“人阵”的3名成员劫持了以色列…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com <rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt>

lièdefǎnkǒngzuòzhàn:jiē1968niánzhǒngduìdechǎnghōngzhàshìjiàn">

<rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt>

lièdefǎnkǒngzuòzhàn:jiē1968niánzhǒngduìdechǎnghōngzhàshìjiàn">

<rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt>

lièdefǎnkǒngzuòzhàn:jiē1968niánzhǒngduìdechǎnghōngzhàshìjiàn">

wén|zhōumíngwēi

zhāi wèizhījiàn:lièzhǒngduì ,shànghǎishèhuìxuéyuànchūbǎnshè2015nián10yuè,huòchūbǎnshèshòuquán

1968

nián7yuè23,jiě rénzhèn de3míngchéngyuánjiéchílelièhángkōnggōngde426hángbān,lièbèishìfàng20míngbèiguāndetǎnrénhuànhuíle21míngchéng11míngrényuán。 zhèshìlièzhèngzàishǐshàngshìzuìhòuxiàngkǒngfèntuǒxié,yóujiēkāilelièzhǒngduìquánxīnpiānzhāng fǎnkǒngzuòzhàn。 

<rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt>

lièdefǎnkǒngzuòzhàn:jiē1968niánzhǒngduìdechǎnghōngzhàshìjiàn">

āiěrtǎn(yòu)zhànyǒuyǐng

chángdàotiántóudejiě rénzhèn zàichūshǒu,1968nián12yuè26pàichū2míngchéngyuánqiáozhuāngchéngchǎnggōngzuòrényuán,húndiǎnguóchǎng,huáhúnshànglièhángkōnggōngkāiwǎngměiguóniǔyuēdehángbān,zàiláijiéshìjiàn。 dànzhèlièjīngyǒulezhǔnbèi,cóng5yuèqiánshēnglejiéshìjiànhòu,lièjiāqiángleduìlièhángkōnggōngdeānquánbǎowèigōngzuò,zàiměijiàshàngdōuānpáile便biàndezhuāngānbǎorényuán,zhèxiērényuándōushìjiǔjīngzhànzhèndelièguófángjun1退tuìshìbīng,suíhúnzàichéngzhōng,quánchéngbànsuíhángbānfēiháng,dānfǎnjié使shǐmìng。 zhèzhuāngānbǎoguǒránhuīlezuòyòng,menyǎnjiùshílezhèngjiējìnfēidekǒngfèn。 kǒngfènyǎnkànzhìchéng,jiùgǎiwéiqiánggōng,shìliǎngmíngkǒngfènsuíliàngchūqiánghángchōngshàngfēi,shuāngfāngshēnglièdeqiāngzhàn,zhuāngānbǎodàoshìjīngguòshízhànkǎoyànde,gāochóu,liǎngmíngkǒngfèndōubèizhì,jiě rénzhèn zàishíshījiédebèicuòbài,dànshìzàizhàndòuzhōng,kǒngfèntóuchūdeshǒuléizhàhuàilefēidedòng,xiàhéngfēidedàn穿chuāntòucāng,zàochéngmíngnánxìngchéngzhōngdànwáng,lìngyǒumíngkōngjiězhōngdànshāng。 

dāngwǎn,lièguófángjun1zǒngcānmóuzhàokāijǐnhuì,duìjiēliánshēngdejiékǒngshāngduì。 huìjuédìng,guǒlièhángkōnggōngdeānquándàobǎozhèng,meāguójiādebiéxiǎngshàngtiān。 zhēnduìzhèxiējié,lièguófángjun1jìnhángyánbào,èzhìyuèláiyuèchāngkuángdeyàn。 bàoháidebiāo,jiùxuǎnzhōnglenènbèiguóchǎng,yīnwéinènguàncǎizòngróngzhīchítǎnduānzhuāngzhīdetài,yòushìlièdelínguó,jìn便biànhángdòng。 gēnzhèhuìjuédìng,zǒngcānmóuzhǎoláilesǎnbīnglìngfēiěr· āiěrtǎnzhǔnjiāng,mìnglìngzài29qiánwánchéngbèiguóchǎngdehángdònghuáxiàngguānzhǔnbèigōngzuò,huànhuàshuō,zhīgěileāiěrtǎn48xiǎoshídeshíjiān。 zhèmediǎnshíjiānduìzhīzhǒngzuòzhàn,quèshíshìhěnjǐnzhāngde,dànāiěrtǎnquèfēichángyǒuxìnxīn,yīnwéiduìshǒuxiàdezhǒngduìsǎnbīngzhēncháliánfēichángyǒuxìnxīn,xiàngxìnmendìngnénggànpiāoliàng。 chúlesǎnbīngzhēnchálián,zǒngcānzhēncháyíngxiànrènyíngzhǎng· ěrzhōngxiàoshìdezhìjiāohǎoyǒu,zhǎodàole,zàisānqǐngqiúràngzǒngcānzhēncháyíngcānzhàn,ěrdeyóuhěnchōngfèn,zǒngcānzhēncháyíngshìshǔsǎnbīnglìnghuīxià,yīngtóngcānzhàn。 duìjīngjiànleshíniándànquèzhíméihuìcānjiāshízhàndezǒngcānzhēncháyíng,shuōshíhuà,āiěrtǎnxīnháishìzěnmexiàngxìn,jìngcóngláiméijīngshòuguòzhēnzhèngguīzhǒngzuòzhàndekǎoyàn,xùnliànzàihǎo、 zhuāngbèizàihǎo,dōuháizhīshìkōnghuà。 dànshìsǎnbīngzhēncháliánbīngdānbáo,yàodānshíshīzhèyàngguīdehángdòngquèshíxīnyǒuér,kǎozàisān,āiěrtǎnzuìzhōngháishìtónglezǒngcānzhēncháyíngtóngcānzhàn。 

<rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt>

lièdefǎnkǒngzuòzhàn:jiē1968niánzhǒngduìdechǎnghōngzhàshìjiàn">

bèiguóchǎng

dàncóngzǒngcānzhēncháyíngdejiǎoláishuō,jiànzhìjīn,zhīshìzhíhángguòxiǎoguīdeshèntòuzhēnchárèn,zàizhěnglièguófángjun1zhōngdōuzhíwén,qiēxiǎngyàotōngguòzhēnzhèngdezhàndòuláixiàndejiàzhí,láiyángmíngwàn。 zhècáishìěrquánzhēngcānzhàndegēnběnyuányīn,zhōngyuàncháng,érqiězàizhěnghángdòngzhōngzǒngcānzhēncháyíngcānzhànbīngzhàndàozǒngbīngdesānfènzhīèr,wěnwěnzhànlezhǔdewèizhì。 

āiěrtǎnlǐngshòulerènhòukāishǐzhìdìnghuá。 shǒuxiānduìbèichǎngdehángkōngzhàopiànyǒuguānliàojìnhángzǎiyánjiū,zàizhǎoláizuìjìnguòbèichǎngderénlejiěqíngkuàng,háiràngrénzhǎoláiāguójiāhángkōnggōngdehángbānshíbiǎo,zhǎngzàibèichǎngjiàngdeāguójiāmínhángdejiàngshíjiānfēixíng。 

bèiguóchǎngwèibèishìnányuē5qiāndejìnjiāo,西miàn2qiānjiùshìzhōnghǎi,lièbiānjìngdejiǎoyuē90qiān。 chǎngyǒuliǎngtiáoxiàngjiāochādepǎodào,hòulóujiùzàiliǎngtiáopǎodàodejiāohuìchù,lóuqiánshìpiànkōng。 zàipǎodàodōngběi,fēidewéibǎoyǎngzàipǎodàode西běi,hòulóunánmiànshìxiāofángjiùzhōngxīn。 zhěngchǎngdebǎoānrényuányuēyǒu90rén,zhīpèibèishǒuqiāng,fènsānbānlúnhuànzhíqín,měibānzàigǎngzhīyǒuyuē30rén。 lìngwài,zàichǎngyuē3qiānchù,zhùyǒunènzhèngjun1de1lián,zhèliánchángjièbèizhuàngtàijiàogāo,zàifènzhōngnèichūdòng。 zhàndòuxiǎnghòu,chúlezhèliánwài,zàinènshìdezhùjun1zuìduōbànxiǎoshínénggǎndàozhīyuán。 zhìnèndekōngjun1hǎijun1,shíshízàitàiruò,duìjun1zhǒngduìdehángdònggòuchéngduōwēixié。 

<rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt>

lièdefǎnkǒngzuòzhàn:jiē1968niánzhǒngduìdechǎnghōngzhàshìjiàn">

měizhìuh-1zhíshēng,zàizhèhángdòngzhōngkōngzhōngjǐngjiè

zàilejiělechǎngdeqíngkuànghòu,āiěrtǎnyòushàngqiánwǎngwéiguóchǎng,shílejiězhǒngdejiégòuqíngkuàng,bìngbàozhuānjiātǎolùnlezhēnduìjìnhángbàodejiē。 

jīngguòzhèxiēgōng,āiěrtǎnxīnběnyǒule,hěnkuàijiùzhìdìngchūlezhìdehángdònghuácǎoàn。 jìngōngdezhǒngduìchéngzhíshēngjiàngfāngshìjìnbèichǎng,ránhòuzàishàngānfàngzhàyào,huábànxiǎoshínèiwánchénghángdòng,qiǎngzàibèishìgǎnláideduìjun1jǐngdàoláiqiánchè。 

lièguófángjun1zǒngcānmóusuíduìāiěrtǎndehángdònghuácǎoànjìnhángjīngjiāgōngdewánshàn,zuìhòuquèdìngyóuāiěrtǎnwéihángdòngqiánfāngzǒngzhǐhuī,sǎnbīngzhǎngěrshàngxiàowéizhǐhuī,chéngqiánfāngzhǐhuītǒngzhǐhuī,zhěngqiánfāngzhǐhuīfēichángjīnggàn,zǒnggòngliánzhèngzhǐhuīzàinèicái12rén,fènchéng2jiàměizhìuh-1 xiū zhíshēng。 duìfènwéisānxiǎo,fènbiéchǎng西、 dōnghòulóusānchùfāng,xiǎoyóuzǒngcānzhēncháyíngyíngzhǎng· ěrzhōngxiàolǐngzhēncháyíngde22míngduìyuánchéng,dàihàowéi duì ,yóujiàzhì chāohuángfēng zhíshēngzǎi,zàipǎodào西běitóujiàng,cuīhuǐtíngfàngzàichǎng西西běijiǎowéibǎoyǎngchējiāndefēi,ránhòuchèdàohòulóuqiándekōngshàngdàihàowéi lúndūn dediǎn,chéngzhíshēngchè。 èrxiǎoyóuzǒngcānzhēncháyíngyíngzhǎngshǎoxiàolǐngzhēncháyíngde20míngduìyuánchéng,dàihàowéi duì ,yóujià chāohuángfēng zhíshēngzǎi,zàihòulóuqiánjiàng,cuīhuǐhòulóuběimiàndefēi,ránhòuchèdào lúndūn diǎn,chéngzhíshēngchè。 sānxiǎoyóusǎnbīngzhēncháliánliánzhǎngnèishàngwèilǐngdezhēnchálián22míngduìyuánchéng,chéngjià chāohuángfēng zhíshēngzàipǎodàodōngběitóujiàng,cuīhuǐchǎngdōngdefēi,ránhòuchèdào lúndūn diǎn,chéngzhíshēngchè。 lìngwài,kōngjun1zhíshēngzhōngduìzhōngduìzhǎngāiěr· ēnzhōngxiàosǎnbīngzhēncháliánde1míngjun1guān、 1míngjun11míngfēihángxièshīchéngzuò1jiàměizhìuh-1 xiū zhíshēng,kōngzhōngjǐngjiè,bìngzàishíjiānduìzhòngshāngyuánjìnhángjiù。 

gēnāiěrtǎnbàozhuānjiādeyánjiūjiéguǒ,duìyuánzàiduìfēijìnhángbàoshí,yàozàiměijiàfēideliǎngwèizhìānfàngzhàyào,chùshìzàitóuxiàfāngdeqiánluòjià,chùshìzàixiàdezhǔluòjià,tóuwèizhìshìjiàshǐcāng,wèizhìshìyóuxiāng,zàizhèliǎngchùbàojiùnéngchèzhàhuǐfēi。 yuánshàngshìměijiàfēidānbào,zàixiànchǎngqíngkuàngyǔnbìngquèbǎoguójiāfēideqíngkuàngxià,jiàfēidebàozhàjìnhángchuànliántóngshíbào。 hángdòngzhōngyàojìnliàngmiǎnshāngpíngmínguójiādefēi,hángdòngshíjiānkòngzhìzàibànxiǎoshínèi。 duìdechèfāngànyǒusān:fāngànshìzhèngchángqíngkuàng,zài lúndūn diǎndēngshàng chāohuángfēng zhíshēngchè
èrfāngànshìzhíshēngjiàngluò,jiùpàidìngyùnshūzàichǎngpǎodàoshàngjiàngluò,jiēzǒuduìyuán。 sānfāngànshìguǒliǎngkōngzhōngchèfāngàndōunéngjìnháng,duìjiùxiàng西chèwǎnghǎibiān,yóuhǎijun1pàichūjiàntǐngjiēyīngchè。 

lièkōngjun1wéizhèhángdòngzǒnggòngjiāngchūdòng12jiàzhíshēng、 2jiàyùnshū。 zài12jiàzhíshēngzhōng7jiàshì chāohuángfēng yùnsòngduìjìnhángjiàngchè,5jià xiū zhōng2jiàshìāiěrtǎndeqiánfāngzhǐhuī(bāokuòēndejiàkōngzhōngjǐngjiè),3jiàshìzhǔnbèizàiyàoshíyòngláichèshāngyuán。 2jiàyùnshūduìběnhòufāngzhǐhuīdetōngxìnzhōng。 lìngwàiháiyǒu10jiàfēisuíshídàimìngchūdòng,zhōng4jiàyùnshūshìzhǔnbèiyòngláijǐnjiēyùnduìchè,2jiàměizhì tiānyīng gōng4jiàzhì yīng hōngzhàzàiyàoshígòngkōngzhōngzhīyuán。 

lièhǎijun1jiāngchūdòng6sōujiàntǐng,zhōng2sōuléitǐngshǔzàibèinándewàihǎi,jiānshìnènjun1duìdedòngxiàng。 4sōu ěr dǎodàntǐnghǎijun113zhōngduìde13sōuxiàngtǐng,zàisānfāngànqíngkuàngxiàcónghǎishàngjiēyīngduìchè。 

lièháizhǔnbèilezhīyóuzǒngcānzhēncháyíngsǎnbīngzhēncháliángòngtóngchéngdebèiduì,zàiwéikōngjun1dàimìng,suíshíchūdòngzēngyuán。 

hángdòngshíjiānwéi12yuè28wǎn22shí,dànhòuláigēnqíngbào,21shícáishìbèichǎngshàngāguójiāzuìzhōngdeshíhòu,suǒhángdòngshíjiānqiándàole21shí。 dàodāngwǎn19shí,duìjiùyàodēngfēiqián,yòujiēdàodezuìxīnqíngbào,1jiànènhángkōnggōngdezhèngzàifēihuíbèidezhōng,jiāngzài21shíqiánhòujiàngluò,suǒāiěrtǎnlínshíjuédìngtuīchí15fènzhōnghángdòng,zhèjiàfēisuànshàng。 

hángdònghuádàihàowéi  ,zhèzhēnshìgěiāguójiāhángkōnggōngdefènbāoā。 zhěnghuázhìzhōu,yóushìzàichèfāngànshàng,gèngshìzhǔnbèizhōuxiángquèbǎowànshī,zhèshìlièzhǒngduìguàndefēng。 

tóudàihóngbèiléimào,zhèshìlièsǎnbīngzuìxiǎnzhedebiāozhì

12

yuè27,zhèfènzuòzhànhuáyóuzǒngcānmóushàngbàolièzǒnglièwéi· àiěr,suíjiùhuòzhǔn。 dāngwǎn,zhīhuájīngbèizhǔnhòu,āiěrtǎn便biànzhàoquáncānzhànrényuán,bāokuòzhíshēngfēihángyuánkāihuì,xuānhángdònghuá,luòshíjiē。 děnghuánèiróngquándōushǔwánle,cānzhànrényuángāiwèndedōuwènguòle,jiùyàosànhuìzhī,āiěrtǎnránshuōdào: menyàodeshìzhemíngdeguóchǎng,suǒyàozhùbǎochílièguófángjun1dexíngxiàng,suǒyǒucānjiāmiànhángdòngderényuándōu穿chuānzheduìliècháng,pèidàiduìhuīzhāng,sǎnbīngdōuyàodàihóngbèiléimào。  zhèyàoqiúzhēnshìléirén,suǒyǒuréndōubèijīngdāile。 

12

yuè2820shí,quáncānzhànrényuánzàiwéikōngjun1zhěngzhuāngdài,suǒyǒurényuándōuànzhàoāiěrtǎndeyàoqiú,穿chuānzhetǐngzhěngjiédeduìliècháng,xiōngqiándōupèidàizhesǎnbīngzhēncháliánzǒngcānzhēncháyíngdeduìhuī,tóushàngdōushìsǎnbīngyǒudehóngbèiléimào,zhèquánshēnguàdezuòzhànzhuāngbèihěndiào,gěirénzhǒngguàidegǎnjiào,hǎoxiàngmenshìcānjiāzhàndòu,érshìcānjiāyuèbīng。 

20

shí37fèn,zhíshēngdòngkāishǐhōngmíng,mǎnzǎizheduìyuánfēi。 shíchénchén,zhíshēngfēihánggāozhīyǒu15,shìtiēzhemiàn。 cǎideháng线xiànshǐzhōnghǎiànbǎochízhe5qiānde,zhèyàngnéngkàndàohǎiàn线xiànshàngdexíngláidǎoháng,yòu使shǐànshàngnéngtīngdàodòngdeshēngxiǎng。 suǒyǒuzhíshēngdehángdēngdōuméiyǒukāi,dànshìměijiàzhíshēngdexuándǐngduāndōuzhuāngyǒulièchuàngdezhuāngzhì,bèifēihángyuánchēngwéi hángbiāodēng deguāngliàopiàn,dāngxuánzhuǎndòngshíguāngliàopiànjiùhuìxíngchéngdàoguāngquān,ràngpángbiāndezhíshēngkànhěnqīngchǔ,dànshìshāoyuǎndiǎnjiùkàndàole,zhèzhǒngqiǎomiàodeshè,zhèngshìzhǒngduìjiānzuòzhàndezuìxiǎngzhuāngbèi。 

dāngzhíshēngfēidàobèishí,quèméinéngzhǎodàochǎng,yīnwéibèichǎngránpiànhēi,hángbiāodēng、 pǎodàodēngquándōuguānle,nándàozuòzhànhángdòngjīngxièle?nènfāngmiànjīngyǒulezhǔnbèi?zhèngzàijiāhuòdānxīndeshíhòu,rányǎnqiánliàng,chǎngshàngdedēngguāngyòuliàngle,yuánláishìchǎngzhèngqiǎozàiduìzhàomíng线xiànjìnhángshìjiǎnxiū。 chǎngjīng!āiěrtǎnxiàlìng: ànhuáfènzhe! 

<rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt>

lièdefǎnkǒngzuòzhàn:jiē1968niánzhǒngduìdechǎnghōngzhàshìjiàn">

1968

nián  hángdòngzhōngzàibèiguóchǎngbèilièsǎnbīngduìzhàhuǐdeāguójiā

21

shí18fèn,yùnzǎi duì de chāohuángfēng zhíshēngshǒuxiānjiàngluò,jiēzhejiàjiējiàzhíshēngzhǔnquèluòzàidìngwèizhì,duìyuánxùncóngzhíshēngzhōngtiàochūlái,ànzhàoshìxiānhuáfèntóuxiàngbiāo。 zhèshízàibèichǎngshàngliánchéngdàichǎnggōngzuòrényuányǒushàngqiānrén,quándōudèngkǒudāikànzhejiàjiàzhíshēngjiàngluò,duìduìlángdeshìbīngchōnglechūlái,jiādōuháiláicāishìzěnmehuíshì,jiùběnnénggǎndàokǒng,mángdiékāishǐxiàbēntáo,dùnshíchǎngpiànluàn。 chǎngwàidegōngshàngdùnshímǎnletáomìngderénliúchēliú,dànzǒuleméiduōjiǔ,rénmenjiùjīngkǒngxiàngōngshàngfāngshùshāogāozhèngxuántíngzhejiàzhíshēng,cāngkǒukāi,tǐngzhòngqiāngzhèngshìdāndānzheduìzhemiàn zhèzhèngshìdānkōngzhōngjǐngjièrèndeēndezhíshēng,wéiledāndāngjǐngjièfēngsuǒchǎngwàigōngderèn,ēnzhíshēngháijiāzhuānglem-60zhòngqiānghuǒjiàndànshècháo,zhèjiàzhíshēngchūxiàn,gèngshìràngjīngjīngkǒngwànfènderénmenxiàhúnfēisàn,gōngshàngzhìgèngjiāhúnluàn。 guòēnbìngméiyǒukāiqiāng,érshìxiàleshìxiānzhǔnbèide níngjiāo,níngjiāoxùnzàigōngshàngxíngchéngpiànhuáliūchángde liūbīngchǎng ,chēliàngkāiguòdōukòngzhìzhùlúntāihuá,jiēzheshīkòngdechējiùzhuàngzài,sāizhùlegōng。 háiyǒuliàngchēfǎnyīngjiàokuài,gǎnjǐnduǒkāiníngjiāomiàncóngpángbiānràoguò,ēnjiànzhuàngyòugǎnjǐntóuxiàèrjiàn sānjiǎodìng,ruìdesānjiǎodìngshèjīngqiǎo,cóngzhíshēngshàngxiàlái,guǎnzěnyàngluò,dōuhuìyǒujiānjiǎocháoshàng,hēizhīzhōngchēliànggēnběnkànqīngdàoshàngyòuxiǎoyòujiāndesānjiǎodìng,lúntāishàngsānjiǎodìngjiùbèichuōlòu,chēshēnsuíshīkòng,liàngchēyòuzhuàngzài,xíngchéngleèrdàozhàng。 

tóngshí,chǎngshàngdeduìyuánbīngfènsān,chōngxiàngdìngbiāo,mencāozheliúdeā,shēngmìnglìngzhèngzàigěifēijìnhángjiǎnxiūgěideqínrényuánkāi,ránjiùyàokāiqiāngshè,qínrényuánzhīhǎocōngmángtáokāi。 jiēzheduìyuánchōngshàngfēi,jiāngfēishàngderényuánquánzhúxiàfēi,yǒudefēishàngrényuányuànkāifēi,duìyuánèrhuàshuō,cǎiqiángzhìcuòshī,jiāngmenqiánghángtuōxiàfēi。 děngquèrènfēishàngméiyǒurénzhīhòu,duìyuán便biànzàifēishàngdeqiánluòjiàzhǔluòjiàshàngānfàngzhàyào。 

<rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt>

lièdefǎnkǒngzuòzhàn:jiē1968niánzhǒngduìdechǎnghōngzhàshìjiàn">

lièjun1xiánzhōng,zhǔnjiāngbiāozhìshìjiàngǎnlǎnzhī,āiěrtǎnjiùshìpèidàizhezhèyàngdebiāozhì

jiùzàizhèzuìhúnluàndeshíhòu,bèichǎnghòulóudefēitīngquèzǒujìnláiwèishūderén,zhījiàngāo,dànquèhěnshìjiànzhuàng,穿chuānzheshēnzhěngjiétǐngkuòde绿jun1zhuāng,zuǒxiōngpèidàizheyínguāngshǎnshǎndesǎnbīnghuīzhāngméixūnzhāng,tóushàngshìhóngbèiléimào,jiānshàngshìbǐngjiànzhīgǎnlǎnzhījiāochādezhǔnjiāngjun1xiánbiāozhì。 méicuò,jiùshìjun1zhèhángdòngdeqiánfāngzǒngzhǐhuīlièguófángjun1sǎnbīnglìngfēiěr· āiěrtǎnzhǔnjiāng。 zǒudàobatáiqián,hěnyǒumàoduìshēngshuō: qǐngláibēifēi,xièxiè! shēngzěnmehuìxiǎngdào,shí,ránhuìchūxiànlièdejun1rén,érqiěháishì穿chuānzhezhèngshìdecháng。 āiěrtǎnjiēguòfēi,hěnshìshénxiándìngpǐnlelái,wánzhīhòucóngkǒudàitāochūzhāng10lièbàngdechāopiàofàngzàibatáishàng,ránhòupángruòrénzǒuchūhòulóu。 dānghuídàoshèzàihòulóunánmiàndeqiánfāngzhǐhuīshí,xiǎozhèngzàibàogàojīngwánchéngbàozhǔnbèi,jiēguòdiàntáihuàtǒngxiàlìng: bào! 

zhèněrlóngdebàozhàshēngsuíjiēèrliánsānkāishǐxiǎnglái,tuántuánhuǒguāngbèngchūlái,bàozhàdechōnghuǒdezhuóliègāowēndùnshíchōngchìzhezhěngbèichǎng。 zhōngyǒujiàfēideyóuxiānggānggāngjiāmǎnleyóu,bàozhàdeshíhòugèngshìliè,fēidesuìpiànbèizhàmàntiānfēi,làngzàishùnjiānmànzàizhěngchǎng,jiùliánzàichǎngwàigōngshàngkōngdeēndōugǎnshòudàolezhèbàozhàdelàngchōng,gǎnjǐnzhíshēngshàngshēnggāo。 zhèdǎoshìràngāiěrtǎnxīnzhōngjǐn,jiùdānxīnbàozhàzàochéngpíngmínshāngwánghuòshìguójiādefēi。 gǎnjǐnzǎikànlekànchǎngshàngdefēi,jiànméiyǒuguójiāfēishòusǔn,zhècáifàngxiàxīnlái。 běnláinèiduìháizhǔnbèizhàdiàochǎngyóu,āiěrtǎngānggāngjiànshílehángkōngyóubàozhàdewēi,dānxīnyǐnbàoyóuhuìzhěngchǎngdōuzhàshàngtiān,suǒméiyǒuzhǔnnèideqǐngqiú。 

bàozhàhuǒchōngtiānérzhīhòu,bèichǎngdexiāofángrényuánháishìhěnjìnzhíshǒu,fēnfēnzhǔnbèichōngguòjiùhuǒ,dànshìmengāngchūxiāofángzhōngxīn,jiùbèilièduìyuánlánzhùle。  yàokàojìnfēi,tàiwēixiǎnle!yàoxiǎngkànkànhuǒdefēi,qǐngshànghòulóudepíngtáiba。  zàiqiānggǎndewēixiéxià,xiāofángrényuánzhīhǎofànglemièhuǒdeniàntóu。 

21

shí42fèn,nèiduìzuìxiānwánchéngrèn,chèdàole lúndūn diǎn,bìngxùnzàishànghǎoleyǐndǎozhíshēngjiàngluòdebiāozhìbǎn。 shímenzàibèichǎngzhecáijǐnjǐn24fènzhōng。 qiánfāngzhǐhuīkāishǐjiàozhíshēngqiánláijiēyīngduìchè。 21shí47fèn,jià chāohuángfēng zài lúndūn diǎnjiàngluò,nèideduìkāishǐdēng。 liǎngduìshùnchèdàodiǎn,zhǔnbèidēngchè。 

zhèshí,nènjun1duìzhīduìchéngzuòzhuāngjiǎchēcóngxiǎoxiàngchǎngshǐérlái,dānkōngzhōngjǐngjièdeēndiàozhuǎntóugǎnlánjié,xiānshìyòngzhòngqiāngkāihuǒ,dànméinéngzhǐnènjun1duìdeqiánjìn。 chǎngshàngchèjun1duìdejiàzhíshēngjīngshēngkōng,èrjiàgānggāngzhe,ēnzhīdàozhèshìduìzuìcuìruòdeshí,guǒnéngdǎngzhùnènjun1duì,jiùhuìgěichè退tuìzhōngdeduìzàochéngwēixié,duìzhǔnjun1liàngzhuāngjiǎchēànxiàlehuǒjiàndànshèniǔ,huǒjiàndànxiàoérchū,dùnshíjiùjiāngwéishǒudezhuāngjiǎchēzhàfān,zhùlehòuzhuāngjiǎchēdedào。 zhèshíěrchuánláiāiěrtǎndeshēngyīn: fènzhōnghòuquánchè! ēndezhíshēngháiyàodàiqiánfāngzhǐhuīderényuánchè,suǒgǎnjǐndiàozhuǎntóufēihuínóngyāndechǎng,zàizǎichákànlexià,quèdìngméiyǒuwēixiǎncáijiàngluòzàichèdiǎn,qiánfāngzhǐhuīdezuìhòumíngrényuándēngshàngzhíshēng。 ànzhàolièguófángjun1deguī,āiěrtǎnshìzuìhòudēngde。 zhèngdāngēnzhǔnbèifēishí,míngcānmóuránjiào: děngxià! jiāháiméimíngbáizěnmehuíshì,zhījiànjīngtiàoxiàzhíshēng,zàipǎodàoshàngjiǎnkuàifēidecánháisuìpiàn,zàitiàoshàngzhíshēng,yángzheshǒudesuìpiànduìjiāshuō: zhèshìbèichǎngdeniànpǐnā! zàijiādehǒngxiàoshēngzhōng, xiū zhíshēngténgkōngér,xiànglièfāngxiàngfēi,zhèshízhènghǎoshì22shí02fèn,zhěnghángdòngcóngkāishǐdàozuìhòuchè,shí44fènzhōng。 lièhǎijun1jiàntǐngzàijiēdàoduìjīngānquánchèdetōngbàohòu,diàotóufǎnháng。 

lièzhǒngduìdezhèhángdòngzǒnggòngzhàhuǐāguójiāhángkōnggōngde13jiàmínháng,méiyǒusǔnshībīng。 

zhèshìzǒngcānzhēncháyíngsǎnbīngzhēncháliánliánhángdòng,shìzǒngcānzhēncháyíngdeguīzhǒngzuòzhàn,biǎoxiànshuōxiàngdāngchū,yòngshìshíxiàngshìrénzhèngmíngleshìzhījīngruìdezhǒngduì。 érzhèduìguóchǎngmínhángdezàiguóshàngyǐnlexuānrán,yóushìzāozhìleguódeqiánglièkàng,zhíjiēdǎozhìleguóduìliècǎiyándequánmiànjìnyùn。 

guójiārénwén北京赛车pk10前五技巧<rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt>

lièdefǎnkǒngzuòzhàn:jiē1968niánzhǒngduìdechǎnghōngzhàshìjiàn">

zhǎngànèrwéiguānzhù(hào:gjrwls)

dìngyuè

<rb>尚</rb><rt>shàng</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt>

lièdefǎnkǒngzuòzhàn:jiē1968niánzhǒngduìdechǎnghōngzhàshìjiàn">

diǎnxiàfāng yuèyuánwén lejiěgèngduōguóyuánchuàngchǎnpǐn

   

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

395| 279| 326| 293| 546| 240| 588| 37| 379| 783|