讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

北京赛车pk10六码模式:李渊能占领长安是捡了个“大便宜”?竟然是真的

来源:讲历史2018-06-29 17:32:57责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】战争概述:隋末天下大乱,各地农民起义蜂涌不绝,各地豪强官僚也纷纷反隋自立。大业十三年(617年)五月,太原留守李渊于晋阳(今太原)起兵;七月,李渊率众南下,挺进…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com

zhànzhēnggàishù:suítiānxiàluàn,nóngmínfēngyǒngjué,háoqiángguānliáofēnfēnfǎnsuí。 shísānnián(617nián)yuè,tàiyuánliúshǒuyuānjìnyáng(jīntàiyuán)bīng
yuè,yuānzhòngnánxià,tǐngjìnguānzhōng,shíyuègōngzhànsuídōuzhǎngān,bìngzàiniányuèjiàntángzhèngquán。 

jiāngshuàixīngshù:         

jīngcǎixīngshù:         

zhèngzhìyǐngxiǎngxīngshù:       

zōngxīngshù:8.5         

zhànzhēnglèixíng:zhàn--zàisuíguófènbīngbèinóngmínjun1chánzhùdeqíngkuàngxià,yuānzhànjué,chènér,zhànzhǎngān,zàisuízhànzhēngzhōnglexiān。 

měijiǔzuìrén,gèngcuīrénshuì,yuānshuìhěnchén,zhěntóuruǎnruǎnde,shūle。 

yuānshènzhìméiyǒuzuòmèng,méiyǒumèngjiànzuìjìnzǒngshìbǎnzhemiànkǒngtòngchìxīn怀huáiguǐdebiǎoyáng广guǎng。 

dāngtàiyángshēnglǎogāo,yuāncáixǐng,zhècáixiàn,yuánláiruǎnruǎndezhěntóushìjìnyánggōngměihěnyǒudànxìngdexiōng。 

<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>占</rb><rt>zhàn</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>安</rb><rt>ān</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>捡</rb><rt>jiǎn</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>便</rb><rt>biàn</rt><rb>宜</rb><rt>yí</rt>&rdquo</ruby><ruby>?<rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

yuāndeliǎndōuxiàbáile,wèn:zěnmehuìshuìzàizhè?

měixiàoér,liǎnpánghóngyúnfàn。 

shìmín!péi!měijiǔ!jìnyánghánggōng!měi!yuānsuànshìmíngbáile,hěnhěnleliǎngěrguāng。 

yáng广guǎngderéndōuràngshuìle,jiēxiàláide,háiyǒuxuǎndema?

yuānshū,shìshíliùguó西liángzhèngquándekāiguójun1zhǔgàodeshìsūn,shì西wèiběizhōudezhùguózhī,bǐngrènběizhōushídeānzhōuzǒngguǎn、 shàngzhùguó,fēngjuétángguógōng,yuāndelǎoshìyángjiāndehuánghòudeqīnmèimèi,debiǎoshìzhōngguóshǐshàngzuìnéngshāoqiándehuángyáng广guǎng。 

lǒng西shìzàigōngyuánliùshìshìzhōngguózuìxiǎndejiāzhī。 

<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>占</rb><rt>zhàn</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>安</rb><rt>ān</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>捡</rb><rt>jiǎn</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>便</rb><rt>biàn</rt><rb>宜</rb><rt>yí</rt>&rdquo</ruby><ruby>?<rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

yuānsuìshíjiùchéngleqīndetángguógōngjuéwèi,shísuìdeshíhòujiùzuòleběizhōuqiānniúbèishēndegāoguān(zhèngliùpǐn)。 yángjiānjiànsuíguóhòu,yuānhuángqīnguóqīndeshēnfènrènqiáo、 lǒngèrzhōushǐ。 zhōngyòurènzhōushǐ,yíngyáng、 lóufánèrjun4tàishǒu,hòuláidiàojīngchéngrèn殿diànnèishǎojiān、 wèiwèishǎoqīngděngzhí。 

yángjiānzàishìdeshíhòu,yīnwéihuánghòudeguānzhào(yángjiānshìhěnchūmíngdelǎo),yuāndeguòhěncuò。 yángjiānhuánghòushìshìhòu,yuāndehǎojiùdàotóule,biǎoyáng广guǎngguǎēnbáoqíng,duìsānsuìdezhèbiǎozěnmeyàng,céngjīngdāngzhòngzàicháotángshàngcháoxiàozhǎngyǒuzhānglǎotàiyàngdeliǎn,ràngyuānxiàláitái。 biéshìzhǎngānchéng yánghuāluò、 huākāi deliúyánchuánfānjiēxiǎoxiàngdeshíhòu,yáng广guǎngduìxìngderénjiùgèngkànshùnyǎn。 

yuānhěnmíngbáizhèdiǎn,zhǎolehuìzàiwàifàng,zàiyáng广guǎngmiànqiánàiyǎn,bìngjīngchángpàobìngjiǎxiāodàigōng。 shínián(614nián),yáng广guǎngcóngliáodōngqián线xiàngōngérfǎn,xiǎngshírènhónghuàliúshǒudeyuāndiàohuídōngdōujiākòngzhì,yuānháishìbìngwéituō,rèn。 yáng广guǎngzhīdàohòuwèngōngzhōngshìfèngdefēiwángshì(wángshìshìyuāndewàishēng),shuōchángzhèmebìngzhe,zěnme?wángměirényáng广guǎngdezhèwènhòudàigěileyuān。 

guòyáng广guǎngdeshìtàiduō,yàogāo、 yàoduìnóngmínjun1、 yàoquánguóyóu,shízàiméijīngduìzhèbiǎo,yuānhěndiào,zhěngyǐnjiǔxiáwéi,tàiguòwèncháozhèng,ānquánshēngcún。 

suínóngmíndelièhuǒyuèshāoyuèwàng,shìmíngbáiréndōuzhīdào,bàijiāyáng广guǎngshìshōushízhètān,kuǎtáishìzǎowǎndeshì。 yuāndāngránzhīdào,xīnzhōngsuīrányǒuletuōsuíguóméndexiǎng,dànshì,yuānyòuxǐng--shènzhòng,dìngyàoshènzhòng。 

zhīshìzàiànjiéháojiéxiánshì,děngdài。 

láile。 shínián(615nián)yuè,yáng广guǎngcóngluòyángběishàngyóu,yàojīngtàiyuán,rènyuānwéishān西dōngwèi使shǐzhènnóngmínjun1,bìngfángzhǐběibiāndejuérénfànbiān。 yuānfèngmìngqiánwǎng,hěnkuàizhènlelóngmén(jīnshān西jīn)duānérnóngmínjun1,zhīhòuyòuzhènshōulejiàngchéng(jīnshān西xīnjiàng)dejun1。 tóngnián,yuānzàibiānsāibàilejuéréndefànbiān。 

yáng广guǎngguòtàiyuánshí,yuānshōuluóleshǎoměigòngbiǎowánkāixīn,yáng广guǎngkànyuānshān西dàizhìcuò,xīnqíngyòucuò,jiùràngyuānzuòletàiyuánliúshǒu。 

zàiběnpíngdìngleshān西jìngnèidenóngmín,yòuzànshíèzhìlejuéréndenánqīnhòu,shān西jìngnèi jun4jìng,niánfēngrěn ,yuānyōngyǒuledòngbīngbiànde。 

zàijìnyáng,yuèláiyuèduōderéncáibèiyuānluózhìménxià,péi、 liúwénjìng、 liúshìlóng、 zhàowén、 zhāngpínggāo、 háng、 gāoqiān、 shì、 liúhóngděngrénxiàngtóubēn,yuānyōngyǒuleqiángdetuánduì。 

yuānyàoshì,yàozuòdejiànshìshìjiějuéláiběimiàndōngjuéréndewēixié。 

duìjué,yuāncǎilejiéjiāochén,gěijuéshǐhànxiěleqīnxìn,shuōzhīyàohànzhīchí,yòngbīng,zhōngyuándejīnyíncáibǎoxiǎngyàoduōshǎo,jiùgěihànduōshǎo。 

hěnzhùgōngwéndeshìwèn,zàixìnfēngshàng yuān ,shǔxǐng,  zhèshìxiàduìshàngdehángwénshì,zhèmíngbǎizhexiàngjuérénchēngchén?

<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>占</rb><rt>zhàn</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>安</rb><rt>ān</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>捡</rb><rt>jiǎn</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>便</rb><rt>biàn</rt><rb>宜</rb><rt>yí</rt>&rdquo</ruby><ruby>?<rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

yuān,shuōgāizhuāngsūnshíjiùzhuāngsūn,jiùyòng  。 

dōngjuézàisuíchūyángjiāndeqiángxiàshuāiluò,dànzhōngyuánluànyòu使shǐjuérényōngyǒuleqīnfànzhōngyuándeběn。 duìjuérénláishuō,menshìwàngzhōngyuányuèluànyuèhǎo,tóngshímenyàoxúnzhǎozhōngyuándezuòhuǒbàn。 duìyuānpāoláidemèiyǎn,juézhàodānquánshōu。 

wànshìbèi,shímeshíhòushìshìshíjiānwèn。 yuāndetàiyǒngyuǎnshìděngděng,zàiděngděng。 

zhèhuàileniánqīngshèngdeshìmínshǔ,xīnxiǎngtiānxiàxiànzàiqúnláng饿èyún,dōuzheqiǎngpán,zàiděng,huánghuācàidōuliángle。 

yuānyǒuér,zhǎngjiànchéng、 shìmín、 sānxuán、 yòuyuán,zhōngshìmínzuìwéiyōuxiù,yáng广guǎngběixún,bèijuéwéiyànmén,shíliùsuìdeshìmínchūshēngniú,suítúnwèijiāngjun1yúndìngxìngbīngjiěyáng广guǎngyànménzhīwéi,jiùxiǎnshìchūlegāodejun1shìtiān。 

duìzàofǎnzhèshì,jiāèrlángzuì,ānqiánhòu,máng。 

éryuānjǐnmàn。 shísānnián(617nián)zhèngyuè,háijuérén  lezhàng,guòzhèpàichūdeshìyáng广guǎngānchāzàishēnbiāndedìng--liúshǒugāojun1dāngzhǔshuài。 

gāojun1tàishǒuwángréngōngbèijuérénbài。 yuānjièjuéréndeshǒuchúdiàoleshēnbiānhǎodòngshǒudedìng。 

<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>占</rb><rt>zhàn</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>安</rb><rt>ān</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>捡</rb><rt>jiǎn</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>便</rb><rt>biàn</rt><rb>宜</rb><rt>yí</rt>&rdquo</ruby><ruby>?<rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

yáng广guǎngzhībīngbàihòu,pài使shǐzhěqiúyuān、 wángréngōng(bīngbàizhǔshuàigāojun1quèzuì),dàn使shǐzhěcáichū,yòuledàoshèmiǎnlìngshèmiǎn、 wángèrrén,huòcōngmíngdeyáng广guǎngzhīdào,zhīqiándemìnglìngzhīhuìràngtiānxiàyòuduōfǎnwáng。 

méiyǒuyóu,yuānděng,děngdàidetóngshí,zàijuéréntǎojiàháijià。 juérénzhīchíyuān,shìwàngbīnghòuchēng。 shǔdōutóngjuéréndejiàn,yuānquètóng,shuōyàofǎnshìyīnwéiyáng广guǎngdào,bīnghòuhuìxīndeyángshìwánggōngwéi,yōngyángjiājiāngshān。 

juérénméiyuānmeyǒunàixīn,běnzheyàojiāngsuǒyǒudànfàngzàicàilándeyuán,shísānnián(617nián)èryuè,menzhīchíjun1rénliúzhōudòngjun1biàn,shātàishǒuwángréngōng,jun4zàofǎn。 

shísānniánèryuèduìsuíwángcháoláishuōshìzhìmìngde。 zàiluòyáng,suíwángcháozuìdeliángcāngbèidegǎngjun1suǒzhàn,yáng广guǎngbèiqiēduànlecóngjiāngdōuhuízhǎngānde线xiàn,suíwángcháoduìguānzhōngdekòngzhìjiàngdàolezuì。 

yuè,dāngjiànchéng、 yuán、 cháishào(yuānde婿)dàizheshìjiājuànjìnyáng,érjuéréndetánpànyǒulejiéguǒ,shuāngfāngchéngshézhōngfāngàn--yuān fèihuángérdàiwáng,gǎizhìshìjué 。 

zhèduìyuānláishuōshìwánměidefāngàn,duìjuérényǒulejiāodài(shǐhànhěnkuàipài mài gěiyuānzhànqiān),yòubèishàngpànchéndǎngdemíngtóu,shīchūgèngwéiyǒumíng。 

zhèshíhòudeyuān,zhōnggǎnjièzuìpǎodàojìnyánggōng,shuìbiǎoyáng广guǎngderénle。 

liùyuèshí,yuānzàijìnyángjiànjiāngjun1,hàojiāngjun1,zhèngshìbiǎoyáng广guǎngjuéliè。 

zhèshíhòu,tiānxiàxiǎoxiǎogòngyǒushíduōfǎnwáng,shízuìqiángdeshì、 dòujiàn、 wēilǐngdǎodesānnóngmínjun1,liúzhōu、 tōng、 zhūcàn、 liúyuánjìn、 wángrén、 liángshīdōudōushìděngxiánzhībèi,yuānshícáiláiguāfènzhèkuàidàngāo,shìshìyǒuxiēwǎn。 

hǎofànwǎn,jiànjiāngjun1tiānqián,jiànchéng、 shìmínxiōngliǎngjǐnyònglejiǔtiāndeshíjiānjiùpíngdìngle西jun4yuànyuānfǎnsuídejun4shǒugāo,yònggāoderéntóuwéiqīnxiànshànglehǎo。 

yuānyīnggāixīnwèiquǎn,dànérdōuhěnchū(hòuzhèjiāngchéngwéiyuānzhìmìngdefánnǎo),liánérshìzhōngguóshǐshàngnándejīnguóyīngxióng。 sānxiǎojiězàiqīnshìhòu,huídàoleyuāndelǎojiāxiàn(jīnshǎn西xiàn),jiāngjiādechǎnbiànmài,zhāobīngmǎi,zàisānyuèdeshíjiānzhāolejìndezhījun1。 píngshíshārénzhǎyǎndetóu,dōubèisānxiǎojiěshōushítiētiē。 suíjun1duànxiàngsānxiǎojiědejun1jìngōng,bèixiǎojiě退tuì,bìngzhànlexiàn、 zhōuzhì、 gōng、 shǐpíngděng,chénglezhījìnwànrénde niángjun1 ,chéngwéiyuānzuìwàidejīng。 

yuāncóngshìdetiānjiùdīngzhùlezhǎngān。 

shídeyáng广guǎngbèikùnjiāngdōu,érsuíwángcháodezhǔyàobīngbèi、 dòujiànjiūchánzàinán、 běidài,guānzhōngkōng,yuānyàochènliángxiàguānzhōng,duózhǎngān。 

yuè,yuānjun1cóngjìnyángnánxià,kāishǐnánzhēng。 

<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>占</rb><rt>zhàn</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>安</rb><rt>ān</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>捡</rb><rt>jiǎn</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>便</rb><rt>biàn</rt><rb>宜</rb><rt>yí</rt>&rdquo</ruby><ruby>?<rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

cóngjìnyángdàozhǎngān,zhàngàishìhuò(jīnshān西huòzhōu),huòzàifénshuǐdōngànquèshǔkǒu,西línfénshuǐ,dōngjiēhuòshān,shìxiǎnjun4,shìyuānnánxiàjīngzhī。 

liúshǒuzhǎngāndedàiwángyángyòu(yáng广guǎngzhīsūn)pàilángjiāngsònglǎoshēngsānwànjīngruìzàizhùshǒu。 

tiāngōngbìngzuòměi,yuānháiwèizuòxiànghuòzuòchūgōng,jiùdàoliányīn,dàonìng,yuānzhīràngzàijiǎbǎoxiūzhěng。 miánmiándeqiūxiàtíng,xiàyuāndexīnchóuā,hòufāngyòuchuánláichuánwén,shuōliúzhōujuérénlián,yàojìngōngjìnyáng。 

yuāntīngdàozhèxiāohòu,xiǎngràngzuǒjun1huíjìnyángfángzhǐliúzhōutōu。 

jiànchéngshìmínràngqīnxiāolezhèniàntóu,menzhìduànyánliúzhōunánchéng,gǎntōujìnyáng。 

yuè,gāidejīngtíngle,yuānxiànghuòdònggōng,yòu使shǐshǒujiāngsònglǎoshēngèrwànchūchénggōng,liǎngmiànshè,zhǎnshāsònglǎoshēng,jǐnyòngshíchéndeshíjiān,便biàngōngxiànlehuò。 

<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>占</rb><rt>zhàn</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>安</rb><rt>ān</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>捡</rb><rt>jiǎn</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>便</rb><rt>biàn</rt><rb>宜</rb><rt>yí</rt>&rdquo</ruby><ruby>?<rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

yuāndeduìzàihuòxiūzhěngletiān,沿yánfénshuǐnánxià,qīngsōngzhēnglelínfén、 jiàngèrjun4。 yuèshílóngmén(jīnshān西jīn),shíliúwénjìngdàizhejuédeyuánbīngláidào,bīngsuīduō,dànwèizheyuānwánquánfàngxīnjìnyángdeānquánérānxīnnánxià。 

jiǔyuè,yuānhòuxiàngdōngchéng(jīnshān西yǒng西nán)dònggōng,zhènshǒudōngdeshìsuízuǒxiāowèijiāngjun1tōng,yuānzàidōngjiǔgōngxià。 

shíyuānnèiyǒuliǎngzhǒngshēngyīn,péiděngrénrènwéiyīngyǎoxiàdōng,miǎnnánxiàbèishòu
érshìmínrènwéiyīngràodōngérguò,jìnzhǎngān。 

yuānxuǎnlehòuzhě,pàishǎofènbīngwéigōngdōng,nánxià,tǐngjìnguānzhōng。 

jiǔyuèèrshí,yuānzhǔnánxià,tōngtīngwényuānzhǔguān,guǒránláizhuī,bèiyuānpàiliúwénjìngsuǒ。 

jiǔyuèèrshí,sānxiǎojiěde niángjun1 xiōngshìmínzàijīngyánghuìshī,liǎngbīngbìngdàoshíliùwànzhīzhòng。 

jiāxiōngmèijīngyángbīnghòu,yuānlìngshìmínshǔliúhóng、 yīnkāishānfènbīngliùwàn,nánwèishuǐjìnzhùzhǎngānchéng(jīnshǎn西西ān西běishígōngchù),érshìxiōngmèizhǔjìnāchéng(jīnshǎn西xiányángnán),jiànchénglǐngtúnzhùyǒngfēngcāngdeduì沿yánxīnfēng(jīnshǎn西líntóng)jìnhànzhǎnggōng(jīnshǎn西西āndōng),wánchéngleduìzhǎngāndewéi。 

shíyuāncóngjìnyángchūdewànrénxùnzhǎndàoèrshíwànzhīzhòng,jìnyánān、 shàngjun4、 diāoyīnsānjun4guānjun1xiàngyuānguījiàng。 

shíyuè,yuāndàozhǎngānchéngxià,duìzhǎngānshǒujiāngwèiwénshēngděngzhǎnkāizhèngzhìgōngshì,wàngnéngquànkāichéngtóujiàng,dànshībàigàozhōng。 

shíyuèèrshí,duìzhèngshìzhǎnkāilegōngchéngzhàn,wèiwénshēngniánmài,zhǎngānzhǔyàoyóuyīnshìshīděngjiāngshǒuwèi。 tiān,sūnhuájiùdēngshànglezhǎngānchéngtóu,dànsūnhuáxìngbèiliúshǐshèzhōngshēnwáng,gōngchéngshībài。 

suíjun1dekàngzhīchíleshíláitiān。 shíyuèjiǔ,yuānqīnzhīgōngchéngzhàn,zhōngzàièrtiānlíngchén,xiānfēngléiyǒngshǒuxiāndēngshànglehuángchéngchénglóu,zhǎngānbèiyuāngōngzhàn。 

cóngjìnyángbīngdàozhànlǐngsuídōuzhǎngān,yuānzhīyònglebànniándeshíjiān,xuānzhexīnshídàideláilín。 

zhànzhēngrénmìngyùnzǒuxiàng

yuān:

yuāndexìngláitàikuài,cóngjìnyángbīngdàochēng,zhīguòhuāleniándeshíjiān,kānchēngshén。 zhōngyuányīn,shìdāngshíyáng广guǎngbèikùnjiāngdōu,érsuíwángcháodezhǔyàobīngfàngzàileluòyángjiāngdōudài,nóngmínjun1zhōuxuán,yuānshìshípàizhòngbīngjìnhángzhèn,guānzhōngdebīngkōng,使shǐyuānnéngzhǎngzhí,gōngzhànzhǎngān。 èrshìyǒuqúnchūdeér,jiànchéng、 shìmín、 sānxiǎojiě婿cháishàodōukānchēngcái,jiājun1yōngyǒuzhegāodezhàndòuhàozhào。 

<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>占</rb><rt>zhàn</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>安</rb><rt>ān</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>捡</rb><rt>jiǎn</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>便</rb><rt>biàn</rt><rb>宜</rb><rt>yí</rt>&rdquo</ruby><ruby>?<rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

hěnkuài,yuāndexìngjiùbiànchénglefánnǎo。 sānxiǎojiěshìliú,zàizěnmechūdōuhǎo,píngyánggōngzhǔdefēnghàojiùmǎnle。 érjiànchéng、 shìmínliǎngjiùnánbànle。 suízheqínwángshìmínzàigōngzhànzhǎngānzhīhòupíngdìngfāngzhūhóudezhēngchéngzhōngyuèláiyuèchū,shuíshìjiēbānrén,chéngwéileyuānzuìtóuténgdewèn。 

yuānháiláixiǎngqīngchǔzhèwèn,shǐjīngyàochūàn。 gōngyuán626nián,qínwángshìmíndòngzhèngbiàn,shātàijiànchéng、 wángyuán,yuānràngwèi。 

yuānzàitàiāngōngdānglejiǔniándetàishànghuáng,fēichángluò,zhīyǒugēnsuíjìnyángbīngdelǎochénhuìǒuláikànwàng。 

dāngniánzàijìnyánggōngguànzuìdepéijiǔhòuxiánliáo,yuāngǎntàn,péiāpéi,dāngniánzàijìnyánggōngyǐnyòuxiàde,shìbēishímewèidàodejiǔā!

shǐdetái,méiyǒu,méiyǒubiǎoxiōngbiǎo,zhīyǒuquán。 

gōngyuán635nián,yuāntàiāngōng,shíniánshísuì。 

<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>占</rb><rt>zhàn</rt><rb>领</rb><rt>lǐng</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>安</rb><rt>ān</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>捡</rb><rt>jiǎn</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>便</rb><rt>biàn</rt><rb>宜</rb><rt>yí</rt>&rdquo</ruby><ruby>?<rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>

zhànzhēngcāixiǎng:

guǎnshìmínzàizhōngguóshǐtáishàngshìzěnyàngdexiánmíngyīng,xuánménshìshēngyǒngyuǎndōudezhèngzhìdiǎn。 shēngdōushìyǎngài,wéizuòlebèidehǎohuáng,ràngzhōngguójìnshǐdediānfēng,wéicuàngǎizhòngduōdeshǐzhēnxiàng,láifǎnzhèngcuànwèideguāngmíngzhèng。 

zàiliúcúnxiàláideshǐliàozhōng,menkàndàodeyuānshìhǎo、 dǎnxiǎo、 quēguǒduàn、 ānxiànzhuàngde ā (yáng广guǎngjiùshuōguòyǒuzhāngāliǎn)。 tángdejiāngjiā,shìshìmínxiàláide,yuānzhānleérdeguāng,háilǎowèizhíliúgěiméishímeběnshìdejiànchéng,shìmínzàixuánménbīngbiànshìqíngfēi,shìsuǒhuíyuánběnshǔdedōng西。 

zhēndeshìzhèyàngma?yuānderénhòuxián,yuāndechénwěn,yuānzàisuíwángcháozuìruòdeshíhòugǎnchūshǒu,yuānzàijìnyángbīnghòuniándàodeshíjiānnèicóngsānwànzhǎndàoèrshíwàn,zàidàojiàntángguó,zhèxiēdōushìdeshìshí。 

cóngjìnyángbīngdàozhǎngāndēng,menyīnggāiyǒuzhèyàngderènshí,zhèchūdezhǔjiǎoshìyuān,érshìshìmín。 shìmínguòshìpèijiǎo,jìnguǎndebiǎoxiànhěnchūcǎi,dànshìtóngyàngchūcǎidezhǐ,jiànchéngbiǎoxiànlài。 

guǒyàowéizhè tángfēngyún xuǎnzuìjiāpèijiǎo,dìnghuìpiàotóugěidānqiānghuílǎojiābáishǒujiādàichūwànniángjun1desānxiǎojiě(píngyánggōngzhǔ),érshìshìmín,zhèyàngdebiǎoxiàn,zài北京赛车pk10前五技巧detáishàng,shízàishìtàijīngyànle。 

 • 中国导弹专家:同学留在美造民兵 我回来造东风

  “从第一颗原子弹、第一枚导弹、第一颗人造地球卫星到第一艘神舟飞船,我回国后和第一代航天战士一起,白手起家、自力更生,创建起完整坚实的中国航天事业,使中国居世界航天强国之列。能为此奉献一生,详情>>

  2018-06-29 10:54:54
 • 如果让秦军和罗马兵团打上一场 究竟谁会赢呢?

  一、首先演义太多让国人产生了老祖宗谋略天下第一的概念,西方人在谋略方面只能望其象背,一个孙子好象就是世界谋略的笔祖。我想说的是在冷兵器时代太强调谋略的作用显然是片面的,其实所有的谋略归结到最后就是天时详情>>

  2018-06-29 10:54:51
 • 俄猜中国护卫舰有俄血统 花80亿美元造40艘056

   据俄罗斯军事事实网3月1日报道,东北亚国家的水面力量发展项目在舰艇编成方面不同于欧洲国家。例如,日本传统上重视可以执行多种作战和特殊任务的驱逐舰。而中国采取更加平衡的军事技术政策,特点是发详情>>

  2018-06-29 10:54:49
 • “七百里连营”背后的秘密,刘备惨败给陆逊的致命失误在哪里?

  “七百里连营”背后的谜案,刘备惨败给陆逊的最大失误是什么?公元221年7月至222年8月进行的吴蜀夷陵战役,是三国时期著名的三大战役之一。有关此次战役的许多情况,已经有很多的论著。详情>>

  2018-06-29 10:07:51
 • 毛主席最神往的战神,不是秦汉唐宋的,是哪朝的?

  说起战神,很多朋友首先就要往秦汉唐上去想。这很正常,强大王朝,名将辈出,开疆拓土,流传千古。然今说的这人,咱先是从收音机里听来的,说他从来都是以少胜多,未尝败绩。搜索一下之后,发现详情>>

  2018-06-29 10:07:48
 • 中国拟于抗战胜利70周年之际特赦四类服刑罪犯

  十二届全国人大常委会第十六次会议24日审议了全国人大常委会关于特赦部分服刑罪犯的决定草案。草案规定,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,对2015年1月1日前正在服刑、释放后不具有现详情>>

  2018-06-29 10:07:45
 • 直击20世纪初的同性恋真实生活,第一张最娘炮,最后一张最帅气

  法国某导演从20世纪上半叶开始收集同性恋照片,想拍个一战到二战期间的同性恋生活片。图为一对同志正在打情骂俏。左边这位太娘炮,有点难以接受。图为20世纪初,两对女同性恋正在热恋中。这对同志虽然长相帅气,详情>>

  2018-06-29 09:18:15
 • 违背历史:巨鹿之战竟是司马迁撒下的弥天大谎

  巨鹿之战,是秦末大起义中,项羽率领数万楚军(后期各诸侯义军也参战),同秦名将章邯、王离所率四十万秦军主力在巨鹿(今河北平乡)进行的一场重大决战性战役.巨鹿之战解析:巨鹿之战是项羽的成名作,也是《史记》详情>>

  2018-06-29 09:18:11
 • 揭秘贱岳合战对秀吉家族而言有哪些影响?

  1583年爆发的贱岳合战表面上是因为织田家决定继承人产生冲突而引起的,实际上是羽柴秀吉与柴田胜家对权利而展开的一场争夺战,可以说贱岳合战的经过是复杂的。贱岳合战图片双方最初在清州会议中推举的人选的不同详情>>

  2018-06-29 09:18:09

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

解析水浒中吴用为何要设计害得卢俊义家破人亡

宋江要拉卢俊义入伙,而且要弄他做个二把手,吴用知道,哪里是让他当二把手,其实是借卢俊义之力吓唬吓唬山寨的弟兄。卢俊义名头...详情>>

279| 794| 633| 966| 523| 248| 649| 703| 487| 345|